Vogels spotten

Voor de vele roofvogels, die hier nog leven hoeft u het huis niet uit. Regelmatig ziet u ze boven Eybarithoux vliegen, hangen en vallen; de (grijze) buizerd, de zwarte en koningswouw, de torenvalk. Ook treft u in dit gebied vogels aan die elders in Europa niet of nauwelijks meer voorkomen. U treft hier nog de oeverloper, ruigpootuil, hop, klapekster, griel, om er enkele te noemen.

Neem vooral een verrekijker mee. Vanaf uw terras op Eybarithoux neemt u soms de berggeit, het edelhert en het steenschaap waar. De WWF heeft de omgeving van Eybarithoux erkend vanwege zijn mooie flora en fauna.

De volgende vogels zijn door een van onze gasten gespot in de periode van 25 juni t/m 25 september:

>Rode wouw
>Sperwer
>Torenvalk
>Gierzwaluw
>Groene specht
>Boerenzwaluw
>Witte kwikstaart
>Roodborstje
>Zwarte roodstaart
>Tapuit
>Beflijster
>Merel
>Tuinfluiter
>Zwartkop
>Tjiftjaf
>Koolmees
>Gaai
>Ekster